Haber - Etkinlik Arşivi
Genç Hukukçular'ın Konuğu Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Recep Şentürk

17 yıldır hukuk çalışmaları yapan Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu’nun her hafta Salı günleri yaptıkları derslerin bu haftaki gündemi “İslâm’da Yönetim ve Siyaset” başlığıydı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Recep Şentürk’ün sunumu ile başlayan derste; Devlet ve İslâm Devleti kavramı, İslâm’da Hükmi Şahsiyetin yeri, İslâm siyaset geleneği ve kapsamı ile insan hakları gibi hususlar üzerinde duruldu.

 

İslâm siyaset geleneği açısından Devletin aklen ve şer’en zaruri bir kurum olduğunu ifade eden Şentürk, İslâm hukukunda en önemli hükmi şahsiyetin devlet olduğunu vurguladı. Recep Şentürk, devleti tarihte ilk defa bir hükmi şahsiyet haline getirenin, beyt’ül mal kurumunu ihdas eden ve bunu kendi şahsi malından ayıran, Hz. Muhammed (sav) olduğunu belirtti.

 

İslâm’da tek bir siyaset düşüncesi geleneğinin olmadığını, Hanefilerin, Malikilerin, Hanbelîlerin, Şafilerin farklı siyaset geleneklerinin olduğunu belirten Şentürk, fıkıhçıların, kelamcıların, tasavvufçuların, tarihçilerin, bürokratların farklı siyaset geleneklerinin bulunduğunu ancak bütün bu siyaset geleneklerinin ortak yönünün ‘adalet’ olduğunu vurguladı. Buna göre İslâm siyaset geleneğinin temel düsturlarından birisi şu esasa dayanır: “Devlet küfürle ayakta durabilir ancak zulümde ayakta duramaz.”

 

Dersini İslâm’da İnsan Hakları bağlamında sürdüren Şentürk, insan hakları kavramının batılı bir kavram olmadığını, İslâm düşünce geleneğinde “Ademiyet Ekolü” olarak adlandırdığı ekolün insan haklarının evrenselliği düşüncesini yansıttığını, bu ekole göre dokunulmazlığın insan olmakla kazanıldığını ifade etti.

 

Şentürk son olarak “Adalet Çemberi” kavramına değindi. Adaletten başlayıp adaletle biten sekiz daireli çemberin bir nevi her uygulamanın meşruiyetinin dayanağı haline geldiğini ifade ederek sözlerini bitirdi.

 

Program katılımcıların soruları ve cevapların ardından son buldu.