Haber - Etkinlik Arşivi
Alaeddin Yavaşça'ya Özel Etkinlik

Türk musikisinin yaşayan efsanesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça adına Küçükçekmece Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü işbirliğiyle anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program-da, ünlü bestekar konferans verirken, TRT sanatçısı Necmettin Yıldırım da Yavaşça'nın eserlerini icra etti. Programa Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay ve FSMVÜ Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya da katıldı.

20. yy'ın en büyük bestekarı olarak zihinlerde yer edinen Yavaşça, Klasik Osmanlı Musikisinin son temsilcisi Hamamizade İsmail Dede Efendi konulu konferansta, Dede Efendi'nin hayatı ve eserlerini anlattı. Yavaşça, Dede Efendi'nin Osmanlı döneminin en meşhur mûsikîşinası olduğunu, Yenikapı Mevlevîhânesi'nde yetişmiş; sarayda öncelikle hânende, ardından musâhib ve sermüezzinlik görevlerinde bulunarak hemen her formda eser verdiğini ve bestelediği yedi Mevlevî Âyini ile bu formun en büyük bestekârı sayıldığını ifade etti.