Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK                                Enstitü Müdürü- Başkan
Yrd. Doç. Dr. Nagihan HALİLOĞLU                 Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Serdar DEMİREL                                  Üye
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖLEÇ                           Üye
Yrd. Doç. Önder KÜÇÜKURAL                          Üye