Yüksek Lisans Ders Programı


I. Dönem

Ders Kodu

Sayı

Ders Adı

Kredi

AKTS

MIE 503

1

Medeniyet Araştırmalarında Teori ve Metod

3

6

MIE 505

2

Karşılaştırmalı Düşünce Tarihi

3

6

Xxx

3

Seçmeli Ders

3

6

Xxx

4

Seçmeli Ders

3

6

 

II. Dönem

Ders Kodu

Sayı

Ders Adı

Kredi

AKTS

MIE 501

1

Dünya Medeniyetleri Tarihi

3

6

MIE 504

2

Küresel Sivil Toplum Ahlakı ve Siyaset

3

6

MIE 589

3

Bilimsel Araştırmalar ve Yazma Yöntemleri

0

6

Xxx

4

Seçmeli Ders

3

6

Xxx

5

Seçmeli Ders

3

6

 

III. Dönem

Ders Kodu

Sayı

Ders Adı

Kredi

AKTS

Xxx

1

Tez Araştırma

0

20

 

IV. Dönem

Ders Kodu

Sayı

Ders Adı

Kredi

AKTS

Xxx

1

Tez

0

30

 

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Sayı

Ders Adı

Kredi

AKTS

MIE 521

1

İslam Medeniyeti Tarihi I

3

6

MIE 522

2

İslam Medeniyeti Tarihi II

3

6

MIE 524

3

Osmanlı Modernleşmesinde Din ve Bilim

3

6

MIE 526

4

Bilim Tarihi

3

6

MIE 528

5

Uluslararası İlişkiler Perspektifler ve Teoriler

3

6

MIE 529

6

İslam Düşüncesinin Gelişimi

3

6

MIE 530

7

Batı Medeniyeti Tarihinde Kavramlar

3

6

MIE 531

8

Osmanlı Tarihi

3

6

MIE 534

9

Osmanlı Sosyal ve Siyasi Kurumları

3

6

MIE 535

10

Modern Türkiye' nin Ekonomik ve Toplumsal Tarihi

3

6

MIE 538

11

Bir Medeniyet Modeli Olarak Beyt’ül Makdis

3

6

MIE 543

12

Dünya Hukuk Gelenekleri

3

6

MIE 545

13

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Siyasal Düşünce

3

6

MIE 547

14

Karşılaştırmalı Mimarlık Tarihi ve Düşüncesi

3

6

MIE 555

15

Afrika Medeniyetleri

3

6

MIE 557

16

Siyasal Düşünceler Tarihi Okumaları

3

6

MIE 560

17

19. ve 20. Yüzyıl Dünya Tarihi

3

6

MIE 563

18

Siyaset Sosyolojisi

3

6

MIE 564

19

Modern Ortadoğu Tarihi

3

6

MIE 566

20

Müzik ve Medeniyet

3

6

MIE 567

21

Çok Kültürlülük ve Çoğulculuk Tartışmaları

3

6

MIE 568

22

İslam Siyaset Düşüncesinin Kaynakları

3

6

MIE 569

23

Dil Söylem  ve Toplum

3

6

MIE 572

24

Gelenek ve Modernite Arasında Din

3

6

MIE 573

25

Şarkiyatçılık

3

6

MIE 574

26

Din ve Siyaset

3

6

MIE 575

27

Küresel Çevre ve İklim Sorunları

3

6

MIE 576

28

İslam Medeniyetinde Hukuk ve Toplum

3

6

MIE 577

29

Farklı Disiplinlerde İslam

3

6

MIE 578

30

Asya’ da İslam

3

6

MIE 580

31

Araştırma Yöntemleri

3

6

MIE 587

32

İspanyolca I

3

6

MIE 588

33

İspanyolca II

3

6

MIE 591

34

Edebiyat ve Medeniyet

3

6

MIE 594

35

İngilizce Kuran-ı Kerim

3

6

MIE 595

36

Kimlik Politikaları ve Kadın Tarihi

3

6

MIE 611

37

İleri Yöntem Semineri

3

6

MIE 612

38

Dünya Medeniyetleri

3

6

MIE 615

39

Bilim Felsefesi

3

6

MIE 617

40

Dünya Medeniyetlerinde Din ve Siyaset

3

6

MIE 620

41

Sosyal Bilimlerde Metinlerarasılık

3

6

MIE 622

42

İslam Medeniyetinde Bilim

3

6

MIE 625

43

Dil ve Toplum

3

6

MIE 628

44

Söylem Tahlili

3

6

MIE 630

45

Günümüz Düşünce Akımları

3

6

MIE 632

46

Değişik Kültürlerde Sinema

3

6

MIE 636

47

Medeniyetlerin Estetik Anlayışları

3

6

MIE 637

48

Değişik Medeniyetlerde Heterodoksi

3

6

MIE 640

49

Hukuk ve Siyaset Arasında Devlet

3

6

MIE 642

50

Güncel İbn Haldun Okumaları

3

6

MIE 645

51

Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri

3

6

MIE 647

52

Şarkiyatçılık

3

6

MIE 650

53

Sosyal Bilimciler İçin Metin Yorumlama

3

6

 

Kredisiz Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Sayı

Ders Adı

Kredi

AKTS

MIE 581

1

Arapça I

0

0

MIE 582

2

Arapça II

0

0

MIE 583

3

Arapça Akademik Yazım I

0

0

MIE 584

4

Arapça Akademik Yazım II

0

0

MIE 585

5

İngilizce Akademik Yazım I

0

0

MIE 586

6

İngilizce Akademik Yazım II

0

0

MIE 593

7

Akademik Türkçe I

0

0

MIE 592

8

Akademik Türkçe II

0

0