• BM Med. İttifakı
    •  
BM - Medeniyetler İttifakı UN AOC

 

BM - Medeniyetler İttifakı UN AOC

21. Yüzyılın Barış Projesi UN AOC

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Nisan 2010’da Medeniyetler İttifakı girişiminin akademik alt yapısını oluşturmak amacıylaFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde (FSMVÜ)faaliyetlerine başlamıştır. İstanbul’da asırlarcaMevlana Celaleddin Rumi’nin barış ve hoşgörü ikliminin yaşandığı tarihi Yeni Kapı Mevlevihanesi’ndebulunan Enstitü, dört dilde (Türkçe-İngilizce-Arapça-İspanyolca)lisansüstü eğitimi vermekte ve Rumi’nin sürekli terennüm ettiği evrensel medeniyet mesajını bütün dünyaya aktarmaya çalışmaktadır. Bölüm temel olarak Uzak Doğu Medeniyetini, Afrika Medeniyetini, İslam Medeniyetini, Batı Medeniyetini ve Osmanlı Medeniyeti kapsamaktadır.

Enstitü bünyesindeki Medeniyet Araştırmaları programı Türkiye’deyürütülen lisansüstü programlar arasında bir ilk niteliği taşımaktadır. Medeniyet Araştırmaları dünyanın önde gelen üniversitelerinde var olan, kendine has teorik bir yaklaşım ve yönteme sahip disiplinler arası bir bilim dalıdır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) böyle bir program başlatarak ülkemizin yükseköğretim hayatına önemli bir katkıda bulunmayı hedeflemektedir.Bu program ile bizim medeniyet birikimimizi ve anlayışımızı dünyadaki benzerleriyle de uyumlu olarak yansıtacaktır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon MEDİT ziyareti
  • BM Genel Sekreteri
    BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon
    Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Ziyareti


Medeniyet Araştırmaları bölümü ile akademik kurumlarda gerçekleştirilecek çalışmalarda gerek planlanma gerekse uygulama safhalarında görevler üstlenecek,evrensel değerler ışığında çağdaş ve katılımcı bilgi üreten, ürettiğini teknolojisi ile birlikte kullanabilen, yarattığı ya da koruduğu değerlerle ülkemize katkı sağlayacak ve ülkemizi dünyada temsil edebilecek uzman insanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu ülkeleriyle iş birliği yaparak öğrenci ve öğretim üyesi değişimi başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde, toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, seminerler düzenlemekte ve araştırma projeleri hazırlamaktadır. Medeniyetler İttifakı’nın temel ilgi alanlarını oluşturan, eğitim, gençlik, göç ve medya başta olmak üzere, çevre, kültür, turizm, insan hakları, cinsiyet ayırımı ve entegrasyon konularında çalışmalar yapıp projeler hazırlamakta ve yapılan çalışmalara akademik destek vermektedir.