Doktora Ders İçerikleri

 

Zorunlu Ders İçerikleri

 


MIE 601

 
 • Medeniyet Kuramları
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Bu derste, medeniyetleri araştırma metotlarının yanında düşüncesi üzerinde de durulacaktır. Öğrencilere antropoloji, siyaset bilimi, sosyoloji, edebiyat ve tarih alanlarının metotlarını kullanarak interdisipliner bir medeniyet incelemesi ve metodolojisi oluşturmalarında rehber olunacaktır. Gerek kalitatif gerekse de kantitatif araştırma metotlarını ileri düzeyde kullanabilme yetileri geliştirilecektir. 

 
 

MIE 603

 
 • Klasik Metinlerle Dünya Medeniyetleri
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Klasik dönem medeniyetleri ve birbirleri arasındaki ilişkiler o medeniyetlerin kendi özgün metinlerinden hareketle incelenecektir. Bu vesile ile hem teori hem de örnek metinler üzerinden dünya medeniyetleri tanıtılacaktır.

 
 

MIE 604

 
 • Modern Metinlerle Dünya Medeniyetleri
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Modern dönem medeniyetleri ve birbirleri arasındaki ilişkiler o medeniyetlerin kendi özgün metinlerinden hareketle incelenecektir. Bu vesile ile hem teori hem de örnek metinler üzerinden dünya medeniyetleri tanıtılacaktır.

 
 

MIE 606

 
 • Medeniyetler Arası İlişkiler
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Bu ders medeniyet kavramının tekil ve çoğul kullanımları ile ilgili farklı yaklaşımları ve bu yaklaşımların teorik sonuçlarını ele alacaktır. Medeniyetlerin tarihi oluşumları göz önüne alınarak, karşılaşılan sorunlar ve kazanımlar çerçevesinde medeniyetler arası etkileşim incelenecektir. Duraksamaya uğrayan ve tekrar canlanan medeniyetlerin arasındaki etkileşime dikkat edilecektir.