Program Bilgileri

AKTS ve TYYÇ KATALOĞU nedir?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir.

Bologna Süreci’nin Türkiye’de uygulanması aşamasında, AKTS en önemli çalışma alanlarından biridir. Son yıllarda, Türkiye’deki birçok üniversite kendi kredi ve notlandırma sistemlerini AKTS prensiplerine uyumlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdadırlar.

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Avrupa Birliği (AB) tarafından 2000 yılında yayınlanan Lizbon Stratejisi hedefleri ve ülkemizin 2001 yılında dahil olduğu Bologna Süreci hedeflerine yönelik olarak, Bologna Süreci'ne üye ülkelerin yükseköğretim sistemlerinde şeffaflıktanınma ve hareketliliği artırma amaçlarıyla 2010 yılına kadar oluşturmayı taahhüt ettikleri "yükseköğretim alanında ulusal yeterlilikler çerçevesi geliştirme" yi ifade etmektedir. Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Bu sistem aracılığıyla, yükseköğretimde tüm yeterlilikler ve diğer öğrenme kazanımları açıklanabilir ve tutarlı bir şekilde birbiri ile ilişkilendirilebilir.

 

2010 yılında tüm düzeyler için (Önlisans, Lisans ve Lisansüstü) ders müfredat programlarında bulunan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi (AKTS) belirleme çalışmaları başlatılmış olup, 2011 yılında tamamlanarak, AKTS uygulaması, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren tüm öğrenciler için zorunlu hale getirilmiştir.

 

Diploma Eki Nedir? 


Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen Diploma Eki, alınan derecenin rahatça anlaşılabilmesi için yükseköğretim kurumları tarafından diplomaya ek olarak verilen bir belgedir. Diploma ile birlikte, öğrenci talep etmeksizin bedelsiz sunulması gerekir ve tıpkı diploma gibi yalnızca bir kez, tek nüsha olarak düzenlenir. Bir ülkede verilmiş olan diploma ve derecelerin diğer ülkelerdeki ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından da tam olarak anlaşılabilmesi amacıyla tasarlanmış bir formdur. Diploma Eki, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca kazandıkları beceri ve yeterliliklerini daha iyi anlatabilmelerine yardımcı olur. Böylece, eğitim veya çalışma amaçlı yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerin diplomaları ve öğrenim süreleri yurt dışında rahatça anlaşılır.

 

Diploma Eki 8 bölümden oluşur. Diploma Ekinin ilk bölümünde kişi hakkında bilgi verilir. Diğer bölümlerinde ise derecenin ne olduğu, derecenin düzeyi, tamamlanan programın içeriği, ilgili öğrencinin program süresince aldığı dersler ve notları, derecenin kişiye kazandırdığı akademik/mesleki haklar ve eğitim görülen ülkenin yükseköğretim sistemi hakkında açıklamalara yer verilir.

 

Diploma Eki Ne Değildir?

 

Diploma Eki;

 • Transkript veya not çizelgesi yerine geçmez.
 • Özgeçmiş (CV) değildir.
 • Kendiliğinden akademik/mesleki tanınırlık sağlamaz.

Diploma Ekinin Öğrencilere Katkısı Nedir?

 • Yurt dışında kolaylıkla karşılaştırılabilir ve daha anlaşılabilir bir diploma.
 • Akademik kariyer ve eğitim süresince kazanılan yeterlilikler hakkında eksiksiz bir tanımlama.
 • Başarılar ve yeterlilikler hakkında nesnel ve adil bir yargı.

 • Yurt dışında iş olanakları ve ileri seviyede eğitime daha kolay ulaşım.


Diploma Ekinin Yükseköğretim Kurumlarına Katkısı Nedir?

 • Akademik ve mesleki tanınırlığı kolaylaştırarak niteliklerin şeffaflığını artırır.
 • Kurumun yurt dışında tanınırlığını artırır.
 • Mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde iş bulma düzeylerini artırır.

 • Bütün Avrupa'da kabul gören ortak bir çerçeve diploma verme sansına sahip olunur.