Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunları
MEZUNLARIMIZ
No Adı Soyadı Uyruk Tez Konusu
1 SELİME ÇINAR TÜRKİYE Farabi’den Taşköprüzade’ye: İslam Medeniyetinde İlimler Tasnifinin Gelişimi
2 YASMINA CHERGUI A.B.D. Dil Politikaları ve Medeniyetsel Meydan Okumalar: Çağdaş Fas'ta Amazigh Hareketi 
3 MICAH AARON HUGHES A.B.D. Edeb ve Medenilik Fetih veya Terbiye olarak Medeniyet 
4 ESMA SAĞ ŞENCAL TÜRKİYE Mana Oluşumunda İç ve Dış Bağlam İlişkisi: Abdül Kâhir El-Cürcani ile Saussur Karşılaştırması
5 HÜMEYRA SEREN ZEYREK TÜRKİYE William Saroyan'ın Eserlerinde Etnik Kimlik ve Diaspora
6 ESRA SÖZALMAZ TÜRKİYE İslam Medeniyetinin Yaşadığı Krizlere Malezya’dan Tepkiler
7 ABDÜLBAKİ KESKİN TÜRKİYE Yumuşak Güç Unsuru Türk Dış Politikasında Medeniyet Söylemi(2002-2014)
8 ÖZGE ÖZÇELİK TÜRKİYE Medeniyeti Kurtarma Düşüncesinde Bilim Kurgu ve Teori: Herbert George Wells
9 ABDULLAH HARİS TOPRAK TÜRKİYE Modern Avrupa Fiziği'nin Osmanlı Devleti'ne Geçişi : Başhoca İshak Efendi 'nin Mecmua-i Ulum-i Riyaziye'sinde Isı ve Elektrik Bahisleri 
10 AFRA ABDEL HALIM MISIR Çevrimiçi İslami Aktivizm: Gezi Sonrası İstanbul’unda Üniversiteli Kız Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımı 
11 HÜLYA HACIİSMAİLOĞLU BELÇİKA İslam ve Batı Medeniyetlerinin İnsan Tabiatına Bakışı: Said Nursi Ve Sigmund Freud Karşılaştırması 
12 BÜŞRA KÜÇÜKKAYIŞ TÜRKİYE Sosyoloji Olarak İlahiyat: Mehmet Şeraffettin Yaltkaya
13 HALİLİBRAHİM ALEGÖZ TÜRKİYE  
14 AHMET KARAKAYA TÜRKİYE  
15 MURAT KARACAN TÜRKİYE  
16 LATİF MUSTAFA SIRBİSTAN  
17 FATMA KÜBRA TÜRKER TÜRKİYE Bir Kolonyalist Propaganda : Victorya Devri İngiliz Çocuk   Edebiyatında Oryantalizm"
18 DİON  PRIATMA ENDONEZYA Açe Bağlamında Tarihi Osmanlı-Malay Dünyası İlişkileri
19 SEMİHA MUHTEREM ATAMAN TÜRKİYE Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesindeki Çokkültürlülük Yansımaları
20 ARMEND CRNOVRSAMIM BOSNA HERSEK Sekülerleşmenin Sonu mu? Peter Berger ve Bosna-Hersek Örneğinde Sekülerleşme Sonu Tartışması