Haber - Etkinlik Arşivi
Bahariye Buluşmaları'nın Bu Haftaki Konuğu Enstitü Sekreterimiz Vahdettin Işık

Genç Hareket’in üniversiteli öğrencilere yönelik Cuma akşamları gerçekleştirdiği Bahariye Buluşmaları Programının bu haftaki konuğu Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Sekreteri Vahdettin Işık hocamızdı.

19 Aralık tarihinde Bahariye Mevlevihanesi’nde gerçekleştirilen programda “Modern Dönem İslam Düşüncesinin Meseleleri” konuşuldu.

Konuşmaya Batı modernleşmesinin dayandığı temel ilkelerin neler olduğu hususunda tespitler yaparak başlayan Hocamız, 19. Ve 20. yüzyıllarda Batı’da büyük fikri dönüşümlere sebebiyet veren Modernizm’in, Batı-dışı dünyada ne tür sorunlara yol açtığını tartışarak konuşmasını sürdürdü.  

Işık, Modernizm’i anlatırken Batı Modernizmi’nin varlığın merkezine Hümanizm’i yerleştirdiğini, seküler bir dünya görüşü ortaya koyduğunu ve hakikatin ölçütü olarak da Bilim’i belirlediğini ifade etti.

Tanrı merkezli varlık tasavvuru yerine insanı koymanın insanı Tanrısal yetkelerle konuşlandırmak anlamına geleceğini ifade eden Işık, bu yaklaşımın insanlığı karşı karşıya getirebileceği sorunlara işaret etti.

Işık, modernizmin genel olarak Batı-dışı dünyada, özel olarak da İslam dünyasında insanları karşı karşıya bıraktığı kuşatmanın üç ana kanalla gerçekleştiğini ifade etti. Bu kanalların birincisi, doğrudan işgal operasyonları, ikincisi, hukuki ve bürokratik mekanizmalar başta olmak üzere, toplumların yapılarına yönelik kurumsal müdahaleler, üçüncüsü de, etkisi zamanla ortaya çıkan ve daha kalıcı dönüşümleri tetikleyen Batılı seküler ideolojilerin aydınların vb. zihin dünyasını dönüştürmesi olduğunu belirtti.

Işık, konuşmanın son bölümünde ise, sözü geçen serüvenin muhatabı olarak Müslümanların karşı karşıya kaldıkları meydan okumaya nasıl cevap verdiklerini İslamcılık bağlamında ele aldı. İslamcılığı bir nefs-i müdafaa hareketi olarak tanımlayan hocamız,  “İttihad-ı İslam, Anti Emperyalizm ile Tecdid ve İhya” fikirlerinin  İslamcılığın üç ana kabulü olduğunu belirtti. Aradan geçen zamana rağmen tartışma konularının ve cevapların büyük benzerlikler göstermesinin nasıl anlaşılması gerektiği hususunda yapılan değerlendirmelerin ardından  katılımcıların sorularına verilen cevaplarla program sona erdi.