Haber - Etkinlik Arşivi
Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Recep Şentürk Hayat Vakfı'nda Seminer Verdi
Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Recep Şentürk 31 Ocak 2015 tarihinde Hayat Vakfı'nda "Tıp ve Fetva: Kanıta Dayalı Tıp ve Fıkıh İlişkisi" konu başlığı altında bir konferans verdi. 

İbn Rüşd Salonu'nda gerçekleşen konferansa "Maksadımız hangi alanda olursa olsun insanların İslami yaklaşımlara kazandırılmasıdır." cümlesi ile başlayan Prof. Dr. Recep Şentürk, İSAR bünyesinde yapılan çalışma gurubunun faaliyetlerine değindikten sonra "Şuanda tıp alanında baş döndürücü şeyloer oluyor. Ve bu gelişmelere Müslüman insanlar olarak ahlaki bir tutum nasıl takınabiliriz? Bu konuda herkesin kafası karışık, net bir cevap yok. Diyanete bir takım sorular soruluyor. Onlar da tani belirli cevaplar veriyorlar. Ve toplumda alim olarak bir takım insanlar var, onlar da görüşlerini ifade ediyorlar. Fakat çoğu zaman insanlar bunlardan tatmin olmuyorlar. Ve biz de bu konularda İSAR olarak neler yapabiliriz dedik, bu çalışma gurubunu oluşturduk. Ne gibi konular üzerinde duralım diye düşünük. Önce metodoloji üzerinde durmak kanaati bizde oluştu. 'Tıbbi Konularda Fetva Verilirken Bilgi Edinme Usulleri isimli metodolojik bir çalıştay yaptık.
Buradaki amaç tıpla ilgili bir meselede fetva verilirken nasıl bir yöntemin takip edilmesi lazım sorusuna cevap bulmaktı. Sonunda bu bir kitap olarak yayımlandı. Bu çalışmada Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Hamza Aktan, İhsan Karaman, Recep Öztürk, Hakan Ertin, Serdar Bedii Omay, İhsan İlkılıç, Ekrem Keleş, İrfan İnce, Murtaza Bedir gibi isimler vardı. İlahiyatçıları ve tıpçıları bir araya getirip bu konuları orada tartıştık." şeklinde konuştu.