Haber - Etkinlik Arşivi
“Vefatının 75. Yılında Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Sempozyumu” Bildirileri Kitaplaştı

 


     Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü ile Zeytinburnu Belediyesi’ninişbirliğiyle düzenlenen, ‘Vefatının 75. Yılında Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Sempozyumu’ kitaplaştı.

     Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Sekreteri Vahdettin Işık öncülüğünde yürütülen özenli çalışmaların ardından onlarca değerli bildirinin yer aldığı ‘Vefatının 75. Yılında Mehmet Akif Ersoy Sempozyum Bildirileri 12-13 Mart’ adlı kitap Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları arasından neşredildi. 

     Açılışını dönemin Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın yaptığı sempozyumda 32 akademisyen ve aydın tarafından yayınlanan bildiriler kitapta; Akif ve Dönemi, Düşüncesi, Şiiri/Dili, Safahat, Akif Tahayyülü/Yansımalar olarak 5 kategoriye ayrıldı.

     Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın ‘Akif’in şahsiyeti’, Prof Dr. Bekir Karlığa’nın ‘Akif ve batıcı aydınlar’ ve Prof. Dr. Hikmet Özdemir’in ‘Akif’in sanatı ve fikriyatı’ üzerine yaptığı açılış konuşmaları ise kitabın giriş kısmında yer verildi. 

     608 sayfalık kitapta; Prof Dr. Cezmi Eraslan, Prof. Dr. İsmail Kara, Dr. Suat Mertoğlu, Abdurrahman Şen, Doç. Dr. Ekrem Demirli, Doç Dr. Kenan Çağan, Prof. Dr. Numan Aruç, Yüksel Kanar, Prof. Dr. Hasan Akay, Asım Öz, Dr. Ziaul Hassan, Prof. Dr. İskender Pala, Dr. Züleyha Çolak, Prof. Dr. M. Fatih Andı, Yrd. Doç. Abdullah Harmancı, Ali Ayçil, Zafer Acar, Hüseyin Akar, Yrd. Doç. Dr. Hazem Said Mohammed, Dr. Abdurrazek Ahmed, Mustafa Şerif Onaran, Prof Dr. Abdullah El-Azab, Yrd. Doç. Dr. Alim Kahraman, Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar Aslan, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler, Cemal Şakar, Prof. Dr. Kazım Yetiş, Doç. Dr. Mehmet Narlı, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Yusuf Turan Günaydın ve Doç. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu tarafından sunulan 32 adet bildiri yer alıyor.

     Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir çok araştırma yapan Mehmet Ruyan Soydan tarafından hazırlanan ‘Mehmet Akif Kitaplığı’nda milli şair tarafından telif ya da tercüme edilen eserleri ve bunların derlemelerinin yanı sıra Akif, hakkında yazılan kitaplar, çıkarılan özel sayılı dergi, dijital yayın, hazırlanan akademik tezler ve sempozyum kitapları listeler halinde yer almış.

     Bu çalışma büyük Akif’in, bu büyük ruhun hikayesine biraz daha yakından bakma niyetini taşıyor. Kitaptaki tebliğlerin onun büyük dünyasına bir adım daha yaklaşmamıza vesile olacağını umuyoruz.